Today 2020-09-21
大会报名

Time(会议时间):2019年6月13~16日(星期四~星期日)

                                13日报到,14~15日正式会议,16日撤离

Venue(会议地点):上海中庚聚龙酒店(上海市闵行区闵虹路80号)

Shanghai Jeurong Hotel,80 Minhong Road,Shanghai

Language(学术报告语言):English(英文),会场配有中英文同声翻译

注册费:2019.5.25之前注册人民币1200元/人

             2019.5.25以后注册人民币1500元/人

             在校研究生注册费1000元

住宿费:根据宾馆而定

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

沪ICP备05000123号 Copyright@neonatalmeeting.com ,All rights Reserved