Today 2020-09-21
学术委员会
Yun Cao 曹云 (Fudan University, Shanghai)
Liwen Chang 常立文 (Huazhong University of Science and Technology, Wuhan)
Chao Chen 陈超Fudan University, Shanghai
Dongmei Chen 陈冬梅(Quanzhou Children`s Hospital, Quanzhou)
Xiuyong Cheng 程秀永(Zhengzhou University, Zhengzhou)
Lizhong Du 杜立中(Zhejiang University, Hangzhou)
Qi Feng 冯琪(Peking University, Beijing)
Xing Feng 冯星(Suzhou University, Suzhou)
Zhichun Feng 封志纯(Southern Medical University, Beijing)
Jianhua Fu 富建华China Medical University, Shenyang
Xirong Gao 高喜容 (Hunan Children`s Hospital, Changsha)
Shuping Han 韩树萍 (Nanjing Maternal and Children`s Hospital, Nanjing)
Shaoru He 何少茹 (Guangdong People`s Hospital, Guangzhou)
Zhenjuan He 何振娟 (Shanghai Jiaotong University, Shanghai)
Mingyan Hei 黑明燕Capital Medical University, Beijing
Hong Jiang 姜红Qingdao University, Qingdao
Li Jiang 蒋犁(Southeast University, Nanjing)
Hanzhen Jin 金汉珍(Fudan University, Shanghai)
Wenqing Kang 康文青Zhengzhou Children`s Hospital, Zhengzhou
Mingxia Li 李明霞(Xinjiang Medical University, Wulumuqi)
Zhankui Li 李占魁(Shanxi Maternal and Children`s Hospital, Xi`an)
Kun Liang 梁琨(Kunming Medical University, Kunming)
Xinzhu Lin 林新祝Xiamen UniversityXiamen
Zhenlang Lin 林振浪(Wenzhou Medical College, Wenzhou)
Jiangqin Liu 刘江勤(Tongji University, Shanghai)
Li Liu 刘俐(Xi’an Jiaotong University, Xi’an)
Ling Liu 刘玲(Guiyang Children`s Hospital, Guiyang)
Zhiwei Liu 刘志伟(Shanghai Jiaotong University, Shanghai)
Jian Mao 毛健(China Medical University, Shenyang)
Dezhi Mu 母得志(Sichuan University, Chengdu)
Gang Qiu 裘刚(Shanghai Jiaotong University, Shanghai)
Xiaomei Shao 邵肖梅(Fudan University, Shanghai)
Wenjing Shi 石文静(Shanghai Jiaotong University, Shanghai)
Yuan Shi 史源(Third Military Medical University, Chongqing)
Bo Sun 孙波(Fudan University, Shanghai)
Jianhua Sun 孙建华(Shanghai Jiaotong University, Shanghai)
Xiaomei Tong 童笑梅(Peking University, Beijing)
Danhua Wang 王丹华(Peking Union Medical College, Beijing)
Jimei Wang 汪吉梅(Fudan University, Shanghai)
Laishuan Wang 王来栓(Fudan University, Shanghai)
Kelun Wei 魏克伦(China Medical University, Shenyang)
Hui Wu 武辉Jilin University, Changchun
Shiwen Xia 夏世文(Hubei Women and Children`s Hospital, Wuhan)
Falin Xu 徐发林(Zhengzhou University, Zhengzhou)
Xindong Xue 薛辛东(China Medical University, Shenyang)
Chaoying Yan 严超英(Jilin University, Changchun)
Jie Yang 杨杰(Guangzhou Medical College, Guangzhou)
Yi Yang 杨毅(Fudan University, Shanghai)
Yujia Yang 杨于嘉(Central South University, Changsha)
Bin Yi 易彬(Maternity and Infant Hospital of Gansu Province)
Huimin Yu 俞惠民(Zhejiang University, Hangzhou)
Jialin Yu 余加林(Chongqing Medical University, Chongqing)
Huayan Zhang 张华岩(Guangzhou Medical University, Guangzhou)
Yongjun Zhang 张拥军(Shanghai Jiaotong University, Shanghai)
Jun Zheng 郑军(Tianjin Central Hospital of Gynecology and Obstetrics, Tianjin)
Wei Zhou 周伟(Guangzhou Children`s Hospital, Guangzhou)
Wenhao Zhou 周文浩(Fudan University, Shanghai)
Xiaoguang Zhou 周晓光(Nanjing Medical University, Nanjing)
Xiaoyu Zhou 周晓玉(Nanjing Medical University, Nanjing)
Jianxing Zhu 朱建幸(Shanghai Jiaotong University, Shanghai)
Siqi Zhuang 庄思齐(Sun Yat-Sen University, Guangzhou)
 
沪ICP备05000123号 Copyright@neonatalmeeting.com ,All rights Reserved