Today 2020-09-21
Scientific Committee
Yun Cao (Fudan University, Shanghai)
Liwen Chang  (Huazhong University of Science and Technology, Wuhan)
Chao Chen Fudan University, Shanghai
Dongmei Chen(Quanzhou Children`s Hospital, Quanzhou)
Xiuyong Cheng (Zhengzhou University, Zhengzhou)
Lizhong Du (Zhejiang University, Hangzhou)
Qi Feng (Peking University, Beijing)
Xing Feng (Suzhou University, Suzhou)
Zhichun Feng (Southern Medical University, Beijing)
Jianhua Fu China Medical University, Shenyang
Xirong Gao (Hunan Children`s Hospital, Changsha)
Shuping Han  (Nanjing Maternal and Children`s Hospital, Nanjing)
Shaoru He  (Guangdong People`s Hospital, Guangzhou)
Zhenjuan He  (Shanghai Jiaotong University, Shanghai)
Mingyan Hei Capital Medical University, Beijing
Hong Jiang Qingdao University, Qingdao
Li Jiang (Southeast University, Nanjing)
Hanzhen Jin (Fudan University, Shanghai)
Wenqing Kang Zhengzhou Children`s Hospital, Zhengzhou
Mingxia Li (Xinjiang Medical University, Wulumuqi)
Zhankui Li (Shanxi Maternal and Children`s Hospital, Xi`an)
Kun Liang (Kunming Medical University, Kunming)
Xinzhu Lin Xiamen UniversityXiamen
Zhenlang Lin (Wenzhou Medical College, Wenzhou)
Jiangqin Liu (Tongji University, Shanghai)
Li Liu (Xi’an Jiaotong University, Xi’an)
Ling Liu (Guiyang Children`s Hospital, Guiyang)
Zhiwei Liu (Shanghai Jiaotong University, Shanghai)
Jian Mao (China Medical University, Shenyang)
Dezhi Mu (Sichuan University, Chengdu)
Gang Qiu (Shanghai Jiaotong University, Shanghai)
Xiaomei Shao (Fudan University, Shanghai)
Wenjing Shi (Shanghai Jiaotong University, Shanghai)
Yuan Shi (Third Military Medical University, Chongqing)
Bo Sun (Fudan University, Shanghai)
Jianhua Sun (Shanghai Jiaotong University, Shanghai)
Xiaomei Tong (Peking University, Beijing)
Danhua Wang (Peking Union Medical College, Beijing)
Jimei Wang (Fudan University, Shanghai)
Laishuan Wang (Fudan University, Shanghai)
Kelun Wei (China Medical University, Shenyang)
Hui Wu Jilin University, Changchun
Shiwen Xia (Hubei Women and Children`s Hospital, Wuhan)
Falin Xu (Zhengzhou University, Zhengzhou)
Xindong Xue (China Medical University, Shenyang)
Chaoying Yan (Jilin University, Changchun)
Jie Yang (Guangzhou Medical College, Guangzhou)
Yi Yang (Fudan University, Shanghai)
Yujia Yang (Central South University, Changsha)
Bin Yi (Maternity and Infant Hospital of Gansu Province)
Huimin Yu (Zhejiang University, Hangzhou)
Jialin Yu (Chongqing Medical University, Chongqing)
Huayan Zhang (Guangzhou Medical University, Guangzhou)
Yongjun Zhang (Shanghai Jiaotong University, Shanghai)
Jun Zheng (Tianjin Central Hospital of Gynecology and Obstetrics, Tianjin)
Wei Zhou (Guangzhou Children`s Hospital, Guangzhou)
Wenhao Zhou (Fudan University, Shanghai)
Xiaoguang Zhou (Nanjing Medical University, Nanjing)
Xiaoyu Zhou (Nanjing Medical University, Nanjing)
Jianxing Zhu (Shanghai Jiaotong University, Shanghai)
Siqi Zhuang (Sun Yat-Sen University, Guangzhou)
 
沪ICP备05000123号 Copyright@neonatalmeeting.com ,All rights Reserved